‘Milli Emlak Genel Tebliği’ Resmi Gazete’de

Dünyanın en kıymetli meselelerinden biri haline gelen iklim değişikliği ile ilgili adımlar atılmaya başladı.

Bu kapsamda harekete geçen Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Milli Emlak Genel Tebliği” hazırlandı.

Yenilebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bildirimde, belirlenecek hazine taşınmazları üzerinde güneş gücü, rüzgar gücü başta olmak üzere yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması gayesiyle 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edileceği belirtildi.

Uygulamadan faydalanacak kişiler

Konuya ait açıklama yapan Bakanlık, şu sözleri kullandı:

“Bu uygulamadan mesken ve aydınlatma abone kümesinde yer alanlar hariç, kendi muhtaçlık duydukları elektriği üretmek hedefiyle maden yahut jeotermal işletme ruhsat sahipleri, endüstriciler, kamu ve özel hizmetler kesiminde yer alan şahıslar ve ziraî faaliyetlerde bulunan bireyler yararlanabilecekler. Bununla birlikte, bu imkândan yararlanmak gayesiyle mevcut irtifak hakkı ve kullanma müsaadesi sahipleri de müracaatta bulunabilecekler.” denildi.

“Açık artırmayla belirlenecek”

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması emeliyle tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma müsaadesine ait ihalelere ait açıklamada, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık artırma yapılmak suretiyle belirlenecektir.” ibaresi yer aldı.

“29 yıla kadar bağımsız kullanma izni”

“Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı yahut kullanma müsaadesi ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl vadeli ön müsaade verilecek” ibaresinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ön müsaadeye mevzu hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar, tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi talep edilmesi halinde 29 yıla kadar bağımsız ve daima nitelikte olmayan irtifak hakkı yahut kullanma müsaadesi verilecek.”

Resmi siteden açıklanacak

Açıklamada ayrıyeten, Ulusal Emlak Genel Müdürlüğünce güneş gücü ve rüzgar gücü başta olmak üzere yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun hazine taşınmazları belirlenerek “www.milliemlak.gov.tr” adresinde ilan edileceği ve sonrasında ek hazine taşınmazları bu site üzerinden ilana çıkarılmaya devam edileceği tabir edildi.

Yorum yapın